Kortrijk
Parlement
Eurometropool
Kortrijk Spreekt
VVQ

Parlement »

Amper 10% van de Belgen werkt tot aan de huidige pensioenleeftijd van 65. Iedereen beseft dat dit een probleem oplevert

16/05/2018 – 21:31

Profielfoto

Vele mensen maken zich ernstig zorgen over hun pensioen. Ze liggen wakker van de vraag of ze wel tot de pensioenleeftijd actief zullen kunnen blijven. Zeker nu carrières vaak heel intensief zijn. Ze vragen zich af of ze wel voldoende pensioen zullen krijgen om zorgeloos van hun welverdiende oude dag te kunnen genieten. Zullen hun eigen kinderen ook nog kunnen rekenen op een deftig pensioen? Of worden zij de dupe?

Die bezorgdheden zijn heel herkenbaar en begrijpelijk. De vergrijzingsuitdaging is dan ook enorm. De babyboomers worden gelukkig allemaal op een gezonde manier ouder. Maar we gaan gemiddeld vandaag nog altijd al rond onze zestigste verjaardag met pensioen. Amper 10% van de Belgen werkt effectief tot aan de huidige pensioenleeftijd van 65. Iedereen beseft dat dit naar de financiering van onze pensioenen een probleem oplevert.

Simpel gezond verstand

De vorige en huidige regering hebben van dit pensioenprobleem een prioriteit gemaakt. Er is geen tijd meer te verliezen. We pakken het probleem volop aan. De hervormingen gaan uit van vier principes en simpel gezond verstand. Zo zullen we allemaal wat langer moeten werken. De systemen van vervroegde uittreding zoals brugpensioen doven we uit. Daarnaast krikken we het aantal mensen dat werkt stevig op. Zij betalen immers de pensioenen van vandaag. Hoe meer schouders, hoe lichter de last. Ten derde laten we de verschillende pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren naar mekaar toegroeien. Zo maken we de pensioenen rechtvaardiger. Het is immers niet uit te leggen aan een werknemer dat een ambtenaar zijn studiejaren gratis kan laten meetellen als gewerkte jaren, of dat een treinconducteur al op 55 met pensioen kan en iemand die de fabrieksband bemant pas op 65. Tot slot versterken we de band tussen effectief werken en het pensioen en trekken we de laagste pensioenen op. Zo is het minimumpensioen van zelfstandigen nu eindelijk gelijk aan dat van werknemers. Die laatsten kregen sinds 2011 146 euro per maand extra minimumpensioen, zelfstandigen zelfs 205 euro per maand.

Onhoudbare privileges

Kortom, we vragen aan iedereen een redelijke inspanning zodat we allemaal kunnen rekenen op een deftig, eerlijk en rechtvaardig pensioen. Ook onze kinderen en kleinkinderen. Uiteraard heb ik begrip voor de onrust over bepaalde maatregelen. De regering staat ook altijd open voor bijsturingen en sociaal overleg. Maar wat is het alternatief? Niets doen? Dat zou bijzonder egoïstisch zijn. Helaas laten de overheidsvakbonden zich daarop vandaag nogmaals betrappen. Zij staken en betogen tegen deze noodzakelijke hervormingen en voor het behoud van hun onhoudbare privileges. Ze willen liefst van al alle hervormingen tegenhouden. Maar stilstaan is achteruitgaan. Ze ijveren voor minder werk en een hoger pensioen. Maar we beseffen toch dat die twee niet kunnen sporen? De regering daarentegen pakt het probleem aan in het algemeen belang. Voor u, uw ouders en uw kinderen. Dat is niet gemakkelijk of eenvoudig. Daar is moed voor nodig. Van iedereen. De politici, de sociale partners, elke burger die wat langer zal moeten werken. Maar alleen zo komen we er.

Armoederisico

De feiten bewijzen dat de recente hervormingen nu al hun vruchten afwerpen. Er waren nog nooit zo veel mensen aan de slag. Ook het aantal actieve 55+’ers stijgt. Zo is de werkzaamheidsgraad in de leeftijdscategorie van 55 tot 64 toegenomen van 38,7 % in 2011 tot 48,2 % in 2017. Het armoederisico bij gepensioneerden is sterk gedaald. De vergrijzingskost is met 8 miljard euro oftewel 1,9 % van het bbp teruggedrongen. De gemiddelde pensioenleeftijd is sinds 2011 gestegen met 1,2 jaar.

Blijven hervormen

Mijn oproep op deze stakingsdag is dan ook eenvoudig: we moeten blijven hervormen, blijven durven, blijven doen. Ook met verkiezingen in aantocht. Ik denk dan onder meer aan het vastleggen van de lijst met echt zware beroepen die wat vroeger met pensioen kunnen. De sociale partners moeten ook hun verantwoordelijkheid durven nemen. De opruiende praat van de vakbonden kan misschien het ongenoegen mobiliseren. Maar daar worden we niet beter van. Alleen door evenwichtig te blijven hervormen zullen we allemaal op onze beide oren kunnen slapen en vertrouwen op het pensioen waar we allemaal hard voor werken en recht op hebben.

Dat ACV langdurig zieken afraadt opnieuw te gaan werken is onaanvaardbaar

29/03/2018 – 22:00
ACV

Dankzij Maggie De Block kunnen langdurig zieken opnieuw op hun eigen tempo met aangepast werk terug aan de slag. Maar vakbond ACV raadt mensen aan …