Kortrijk »

De Afspraak

Interview in De Afspraak: “Energiefactuur is verdoken belastingbrief geworden”

22/02/2017 – 23:37

Vanavond lichtte ik in De Afspraak mijn voorstel toe om de dividenden die Eandis uitkeert aan de gemeenten marktconform te maken. Nu zijn die veel …

Lees het volledige verhaal »
Kortrijk
Parlement
Eurometropool
Kortrijk Spreekt
VVQ

Parlement »

De 12 liberale werken voor volledige tewerkstelling

05/07/2017 – 19:10

Profielfoto

Open Vld steunt uiteraard de ambitie van de federale minister van Werk om naar een volledige tewerkstelling te evolueren. De partij herinnert hem aan 12 liberale werken uit het regeerakkoord om dat doel te bereiken. “De werkloosheid is vorig jaar in Vlaanderen gedaald met 6,4%, tegen 2019 komen er 216.000 jobs bij, de koopkracht stijgt tegen 2019 met 6,8%, de loonhandicap ten opzichte van 1996 is weggewerkt, we boeken opnieuw een handelsoverschot… We zijn dus op de goede weg. Met de volgende 12 hervormingen uit het regeerakkoord kunnen we ons doel bereiken. We moeten als politici dan wel durven hervormen, ook als de sociale partners het niet zouden eens geraken”, zeggen Open Vld Kamerleden Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne.

 1. Verlaag de lasten voor wie werkt, zodat de kloof tussen werken en niet-werken vergroot. Werken moet altijd meer lonen dan niet werken. Ook de lasten voor wie werk geeft, moeten verder omlaag, bijvoorbeeld door de hervorming van de vennootschapsbelasting.
 2. Sluit een pact af tussen de Gewesten inzake arbeidsmobiliteit: investeren in taallessen, uitwisselen vacatures en betere transportverbindingen.
 3. Geef werknemers loon op basis van prestaties en productiviteit in plaats van anciënniteit zodat ouderen zich niet uit de markt prijzen.
 4. Volg langdurige werklozen actiever op: iedereen heeft recht op een traject en een coach, desnoods met gemeenschapsdienst.
 5. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen moet worden versterkt en het begrip passende dienstbetrekking moet worden hervormd zodat meer rekening wordt gehouden met effectieve competenties. De huidige toeslag voor deeltijds werkenden (IGU) vormt een werkloosheidsval en wordt daarom degressief gemaakt.
 6. Geef mensen met een migratieachtergrond meer kansen op de arbeidsmarkt door discriminatie te bestrijden.
 7. Werk samen tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs om meer stages te creëren om beroepservaring op te doen.
 8. Creëer startersbanen voor jongeren, met een gelijk nettoloon voor de werknemer, maar lager brutominimumloon voor de werkgever.
 9. Bevrijd de economie van allerlei beperkingen zoals strikte openingsuren en beperkingen op nachtarbeid, zodat nieuwe kansen op werk ontstaan in groeisectoren als e-commerce.
 10. Erken buitenlandse diploma’s en competenties sneller, zodat ook nieuwkomers gemakkelijk kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. Schaf de verplichte kennis bedrijfsbeheer voor startende ondernemers af.
 11. Breid de flexibiliteit nog verder uit, bijvoorbeeld door flexi-jobs overal toe te laten. Werk creëert werk.
 12. Maak interimarbeid bij de overheid mogelijk zodat meer mensen kunnen instromen in de arbeidsmarkt.

Een werkloze die een hoger pensioen krijgt dan een zelfstandige? Onaanvaardbaar!

27/04/2017 – 18:28
Schermafbeelding 2017-04-27 om 16.11.01

 

Een werkloze die een hoger pensioen krijgt dan een zelfstandige? Onaanvaardbaar!

Wie werkt, moet altijd meer overhouden dan wie niet werkt. Op het loonbriefje en in …

Interview in De Afspraak: “Energiefactuur is verdoken belastingbrief geworden”

22/02/2017 – 23:37
De Afspraak

Vanavond lichtte ik in De Afspraak mijn voorstel toe om de dividenden die Eandis uitkeert aan de gemeenten marktconform te maken. Nu zijn die veel …

Van Quickenborne over pensioenval: “Langer werken, moet meer pensioen opleveren”

19/01/2017 – 20:43

Open Vld Kamerlid Vincent Van Quickenborne ondervroeg pensioenminister Bacquelaine over de pensioenval. “We vragen iedereen om langer te werken om onze pensioenen ook in de …

Voorstel diplomabonificatie zorgt voor verdere harmonisering

09/12/2016 – 18:30

Het gemiddeld ambtenarenpensioen bedraagt 2341 euro, dat van werknemers 957 en dat van zelfstandigen 497. Die verschillen zijn vandaag niet meer te verantwoorden.
De voorgestelde hervorming …

Hoeveel keer nog moet de geschiedenis het failliet van het marxisme bewijzen?

08/12/2016 – 18:34

“Ja, het liberalisme heeft ook gebreken. Maar het heeft wel miljarden mensen wereldwijd uit de armoede getild. Het is verantwoordelijk voor een ongeziene welvaartscreatie én …